Không còn giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    432 liên quanGốc

    Từ ngày hôm nay 1/10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khong-con-giam-muc-dong-bao-hiem-that-nghiep-54699.htm