Không có tình yêu: "Chuyện ấy" sẽ thế nào?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tình dục đã thỏa mãn rồi thì tình yêu khó mà nảy mầm trong tim người đàn ông được. Ngay cả những đứa con rơi, sinh ra trong những phút giải tỏa này cũng ít được người đàn ông quan tâm, chăm sóc như đứa con được sinh ra trong tình yêu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=45746