Không có tàu vũ trang VN tấn công tàu cá Trung Quốc

    3 đăng lạiGốc

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết đã có va chạm giữa tàu cá của Việt Nam và Trung Quốc tại vùng đánh cá chung trên Vịnh Bắc Bộ nhưng không có tàu vũ trang của Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232380/Default.aspx