Không có hai từ "Cảm ơn"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đang bước nhanh lên mấy bậc cửa một siêu thị, tôi bị ai đó kéo giật vạt áo. Quay lại, tôi thấy một cậu bé khoảng mươi tuổi đang ngước nhìn mình, tôi hỏi: Có việc gì không cháu?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=112121