Không có đợt phát hành trái phiếu BĐS nào trong tháng 6, áp lực đáo hạn vẫn còn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 6 vắng bóng các trái phiếu bất động sản.

Trong nửa đầu tháng 6/2024, có 13 đợt phát hành trái phiếu được công bố. Chủ yếu các lô trái phiếu doanh nghiệp thuộc 2 lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Đáng chú ý, trái phiếu bất động sản hoàn toàn không xuất hiện đợt phát hành nào trong tháng.

Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm đến nay chiếm nhiều nhất là ngành ngân hàng. Trái phiếu ngân hàng chiếm 57,4% tổng lượng trái phiếu phát hành. Trong khi đó trái phiếu BĐS chỉ chiếm 31% tổng giá trị.

 Trái phiếu BĐS vắng bóng trong nửa đầu tháng 6, áp lực đáo hạn năm 2024 vẫn còn (Ảnh TL)

Trái phiếu BĐS vắng bóng trong nửa đầu tháng 6, áp lực đáo hạn năm 2024 vẫn còn (Ảnh TL)

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành là 92.176 tỷ đồng với khoảng 7 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 9.378 tỷ cùng 85 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 82.799 tỷ đồng.

Lượng trái phiếu bất động sản được phát hành chỉ chiếm 31% tính từ đầu năm đến nay, cùng với đó là không có đợt phát hành nào trong tháng 6 cho thấy sự khó khăn trong công tác huy động vốn với các doanh nghiệp BĐS.

Hiện tại, các doanh nghiệp BĐS cũng đang phải đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu lớn. Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu đến hạn là 158.533 tỷ đồng. Trong đó có tới 42,6% giá trị trái phiếu thuộc nhóm BĐS, tương ứng 67.490 tỷ đồng. Theo sau là nhóm ngân hàng chiếm 18,5% tương đương 29.298 tỷ đồng.

Bích Diễm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-co-dot-phat-hanh-trai-phieu-bds-nao-trong-thang-6-ap-luc-dao-han-van-con-post299995.html