Không có chuyện làm bánh giả

    Gốc

    Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Du lịch Phú Thọ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và tự phê bình nghiêm túc”

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/221815.asp