"Không có chuyện bù ngân sách cho các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Thỏa- Cục trưởng Cục Quản lý Giá - Bộ Tài Chính. Ông Thỏa cũng đã trao đổi với báo chí một số vấn đề xung quanh vấn đề điều hành giá năm 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=120136