Không có chủ trương đóng cửa tuyến du lịch hang Va- hang nước Nứt

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khẳng định, từ trước đến nay không có chủ trương đóng cửa tuyến du lịch hang Va – hang nước Nứt.

Không có chủ trương đóng cửa tuyến du lịch hang Va- hang nước Nứt - Ảnh 1

Vườn quốc gia Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khẳng định không có chủ trương đóng cửa tuyến du lịch hang Va – hang nước Nứt (Ảnh: Oxalis)

Thời gian qua, có thông tin về việc Công ty lữ hành quốc tế Oxalis đưa ra thông báo đang làm những thủ tục cần thiết để xin đóng cửa tuyến du lịch khám phá hang Va, hang Nước Nứt – Những trải nghiệm khác biệt do phí tăng kể từ tháng 5/2017.

Trước thông tin trên, ngày 06/02/2017, BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã có Công văn số 81/VQG gửi đến Báo điện tử Tổ Quốc để cung cấp đầy đủ thông tin chính xác đến bạn đọc cũng như du khách trong và ngoài nước về tuyến du lịch nói trên.

Công văn nêu rõ, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đơn vị được UBND tỉnh Quảng Bình giao trực tiếp quản lý tuyến du lịch nói trên, khẳng định, đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kỳ một quyết định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đóng cửa tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt”.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng khẳng định, trước đó, ngày 24/1/2017, Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất (Công ty Oxalis) là đơn vị liên kết với Ban quản lý Vườn để khai thác tuyến du lịch này, việc xin được chấm dứt liên kết khai thác tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt - Những trải nghiệm khác biệt” với BQL Vườn kể từ tháng 5 năm 2017, điều này không có nghĩa là tuyến du lịch nói trên sẽ ngừng hoạt động kể từ tháng 5/2017.

Ngày 16/2/2017, Báo điện tử Tổ Quốc cũng đã đăng tải Thông báo số 346/TB-VPUBND của UBND tỉnh Quảng Bình về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn về một số nội dung liên quan đến việc thu phí của các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong đó nêu rõ chỉ đạo đối với tuyến du lịch "Hang Va - hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt", cụ thể: giữ nguyên mức phải nộp của đơn vị khai thác tuyến theo mức quy định tại Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh; giao Công ty TNHH MTV Oxalis tiếp tục khai thác theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh.

Nếu có thêm thông tin của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này, Báo điện tử Tổ Quốc sẽ thông tin đến bạn đọc./.

Thảo Linh