Không chủ quan với thời tiết

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Cục Trồng trọt, vụ đông xuân này, toàn miền bắc sẽ gieo cấy khoảng 1,12 triệu ha. Để bảo đảm vụ đông xuân thắng lợi, Cục Trồng trọt đã khuyến cáo đến ngành nông nghiệp các địa phương lịch thời vụ cụ thể cho từng vùng, từng giống lúa theo hướng chủ động đối phó thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141558&sub=55&top=38