Không chủ quan sau huấn luyện

QĐND - Sau gần một năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Ban CHQS huyện Yên Mô (Ninh Bình). Dù đợt huấn luyện tập trung cho chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã kết thúc với kết quả khá cao, nhưng cơ quan quân sự huyện vẫn cử cán bộ phụ trách các xã xuống cơ sở nắm tình hình duy trì chế độ trực của lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động.

QĐND - Sau gần một năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Ban CHQS huyện Yên Mô (Ninh Bình). Dù đợt huấn luyện tập trung cho chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã kết thúc với kết quả khá cao, nhưng cơ quan quân sự huyện vẫn cử cán bộ phụ trách các xã xuống cơ sở nắm tình hình duy trì chế độ trực của lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động.

Trên đường xuống xã Khánh Thịnh, Thượng tá Lê Xuân Hợp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Mô, chia sẻ: “Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, nhất là những đơn vị kết quả tốt, tâm lý anh em thường hay chủ quan, vì vậy việc duy trì chế độ kiểm tra đối với cơ sở cần phải tiến hành thường xuyên”. Dù không báo trước nhưng sau thời gian ngắn, chấp hành mệnh lệnh báo động của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Trung đội dân quân thường trực xã Khánh Thịnh đã có mặt đầy đủ, chỉnh tề. Đồng chí Trịnh Đình Lương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Khánh Thịnh cho biết: "Đại đa số anh em trong trung đội dân quân thường trực và cơ động của xã điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng do cơ quan quân sự tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lựa chọn anh em có sức khỏe, nhận thức đúng, trách nhiệm cao với nhiệm vụ, đồng thời có chính sách ưu tiên bố trí công việc phù hợp nên các chiến sĩ luôn hăng hái tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ".

Các đơn vị LLVT huyện Yên Mô ký kết thực hiện các nội dung chỉ tiêu thi đua tại lễ ra quân huấn luyện năm 2012.

Chúng tôi được biết, cùng với hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2012, LLVT huyện Yên Mô đã tổ chức huấn luyện tập trung cho dân quân tự vệ (DQTV), bảo đảm đúng, đủ nội dung chương trình, kế hoạch. Qua kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, có hơn 80,7% khá, giỏi.

Có được kết quả trên là do có sự chủ động tích cực của cơ quan quân sự huyện trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS các xã, thị trấn, trưởng tự vệ, tiểu giáo viên. Các đơn vị, cơ sở tích cực làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, kiện toàn hệ thống sổ sách đăng ký, với gần 500 giáo án và hơn 1.250 mô hình huấn luyện. Cơ quan quân sự tổ chức thi giáo án, mô hình huấn luyện giữa các đơn vị. Để bảo đảm thống nhất, quá trình huấn luyện, cơ quan quân sự huyện đã cử cán bộ phụ trách xuống các cơ sở dân quân, tự vệ để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, điểm yếu để rút kinh nghiệm thống nhất trong toàn huyện. Kết thúc chương trình huấn luyện, cơ quan quân sự kiểm tra các nội dung huấn luyện của các đơn vị, cơ sở bảo đảm chặt chẽ, khách quan, nhờ đó phong trào thi đua trong huấn luyện được phát huy sâu rộng, là cơ sở để hoàn thành tốt tổ chức diễn tập chiến đấu trị an.

Đây cũng là điều giúp tôi lý giải vì sao LLVT huyện Yên Mô nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua của các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài và ảnh: HỒNG KHÁNH CHI