Không chủ quan kể cả khi bão không đổ bộ trực tiếp

Tại Quảng Ninh sáng 16/9, Phó Thủ tướng Trịnh đình Dũng đã kiếm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 tại Quảng Ninh đồng thời chỉ đạo địa phương không được chủ quan, ngay cả khi bão không đổ bộ trực tiếp thì mưa do bão vẫn diễn biến khó lường.