Không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hải Bình khẳng định: Lập trường nhất quán của Việt Nam là không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.

Không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam - Ảnh 1

Một góc cảng Cam Ranh.

Được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Nga đang cân nhắc việc quay trở lại Cam Ranh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói: Việt Nam luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương và trên thế giới.

Trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Liên bang Nga cũng như với các đối tác lớn trên thế giới đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam luôn bày tỏ về việc sử dụng Cam Ranh là cảng của Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, không có chuyện cho nước ngoài thuê căn cứ Cam Ranh.

Vậy, phát biểu trên có khác gì so với chính sách trước đây, Việt Nam có mở ra khả năng cho phép các nước mở lại căn cứ quân sự Cam Ranh không?

Ông Lê Hải Bình khẳng định: Lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ 3 và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Tất cả những lập trường được nêu từ đầu đến giờ là như vậy.

H.Mai