Không cho người dùng chung máy xóa folder hay file

    Báo Công Thương
    Gốc

    Máy tính nhà em có mấy đứa em xài chung, chúng thường hay xóa các chương trình và dữ liệu trên máy của em. Có cách nào giúp em để mấy đứa nhỏ không xóa bậy bạ trên máy của em. ...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13143