Không chiến

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Nếu từng chơi Galaxy hay 1942, không có lý do gì bạn bỏ qua Exofusion 2.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.vnexpress.net/GT/Flash-game/2009/06/3B9ADD0F