Không chỉ phạt tiền, phải xử lý hình sự

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đọc bài “Đồng bằng sông Cửu long tràn ngập phân bón dỏm” tôi thấy đã đến lúc phải xử lý hình sự đối với những nhà sản xuất và những nhà tiêu thụ hàng giả, không chỉ dừng lại ở biện pháp chế tài như phạt bằng tiền.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/225841.asp