Không chấp nhận văn hóa Việt Nam lờ nhờ, nguệch ngoạc, lai căng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam không chỉ cần phấn đấu là một cường quốc kinh tế mà còn phải trở thành một cường quốc văn hóa thì mới gọi là thành công.

Cần giữ gìn văn hóa đất nước cho xứng đáng với truyền thống oai hùng 4.000 năm

Chiều nay (8/11), sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn của 4 nhóm vấn đề, đã báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Kim Yến (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) về phát triển văn hóa mang tầm chiến lược phát triển đất nước, Thủ tướng cho rằng đây là câu hỏi hay, rất cần thiết: "Chúng ta phấn đấu là một cường quốc kinh tế nhưng phải trở thành một cường quốc văn hóa thì Việt Nam mới thành công. Việt Nam chúng ta có trên 4.000 năm lịch sử, có sức mạnh nền tảng rất lớn. Chúng ta đặt vấn đề phát triển văn hóa có tầm chiến lược quan trọng trong phát triển đất nước. Việt Nam có 54 dân tộc anh em đa dạng, phong phú, đoàn kết, thống nhất. Đây là điểm đặc biệt văn hóa Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng lấy ví dụ về mâu thuẫn tại Chile gây bất ổn trong nước và phải hủy tổ chức APEC.

"Đoàn kết là điều rất quý trong văn hóa Việt Nam mà Bác Hồ từng nói: Đoàn kết – Đại đoàn kết, Thành công – Đại thành công. Đặc biệt, chúng ta có rất nhiều lễ hội với 13.000 lễ hội. Tất nhiên cũng có chuyện này chuyện kia nhưng phần lớn lễ hội truyền thông quý lắm, không phải nơi nào cũng vậy. Chúng ta cũng có 12 di sản văn hóa UNESCO và rất nhiều di sản văn hóa khác, không phải dân tộc nào cũng có nền văn hóa như thế" – người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng cũng cho rằng vẫn còn nhiều khuyết điểm, tồn tại trong quản lý về như nhiều thách thức trong kinh tế thị trường trong phát triển văn hóa, chưa nền nếp trong hoạt động văn hóa, một số nơi chưa thực hiện các cuộc vận động của cơ quan mặt trận, Đảng, Nhà nước phát động. Đặc biệt, vấn đề thu hút đầu tư chính sách giữ gìn phát triển văn hóa chưa quan tâm, nhất là đầu tư tư nhân vào văn hóa còn ít. Ngoài ra, một số làng nghề đang mai một.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta không chấp nhận văn hóa Việt Nam lờ nhờ, nguệch ngoạc, kém văn hóa, không có văn hóa lai căng, đặc biệt để mất truyền thông văn hóa Việt Nam. Những yêu cầu đó là yêu cầu đặt ra không chỉ với kinh tế mà còn giữ gìn văn hóa đất nước cho xứng đáng với truyền thống oai hùng 4.000 năm lịch sử của dân tộc. Bác Hồ là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa. Bác nói một câu nổi tiếng: Văn hóa soi đường quốc dân đi để nói lên tầm quan trọng của văn hóa. Chính phủ đã thảo luận nhiều giải pháp, đó là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về văn hóa, bỏ tư duy cái gì không quản lý được thì cấm, xây dựng nền công nghiệp văn hóa cạnh tranh với toàn cầu, chấn chỉnh lệch lạc về văn hóa, giáo dục từ nhỏ về văn hóa có đạo đức, biết lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, văn hóa gia đình và văn hóa xã hội. Chúng ta thấy có nhiều hành vi mất văn hóa phải được chấn chỉnh tập trung hơn, trong các cấp, các ngành trong chỉ đạo phát huy văn hóa dân tộc, cần dành nguồn lực để phát triển văn hóa".

Thủ tướng cũng khẳng định: phát triển văn hóa là một yêu cầu mới trong sự lãnh đạo của Đảng ta trong thời đại kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội: "Chính vì vậy, không chỉ dành nguồn lực văn hóa mà còn bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa học đường, văn hóa ứng xử và cả văn hóa nghị trường. Nhân dân ta, mọi cơ sở đều có văn hóa trong quá trình phát triển đất nước".

Phát triển kinh tế ban đêm để du khách đông hơn, tiêu tiền nhiều hơn

Việt Nam vẫn chưa khai thác hết tiềm năng kinh tế ban đêm

Về vấn đề kinh tế ban đêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí đây là sự năng động của kinh tế trong bối cảnh quốc tế, là thúc đẩy tăng trưởng.

"Khách du lịch đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt thì phần lớn trái múi giờ. Khi mình đi ngủ thì họ đi chơi, không có thời cơ phục vụ hiểu biết về văn hóa, ẩm thực, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh ở Việt Nam. Kinh tế ban đêm cũng tạo thêm nhiều việc làm và giải quyết vấn đề lao động. Trước hết, tôi mong các trung tâm kinh tế các thành phố lớn phát triển kinh tế ban đêm để thực hiện yêu cầu làm gì để du khách đông hơn, làm gì để du khách tiêu tiền nhiều hơn, làm gì để du khách có trải nghiệm thú vị ở Việt Nam, nhất là vào ban đêm" .

Thủ tướng cũng nhận định, kinh tế ban đêm cũng có mặt trái nên các cấp, các ngành cần làm tốt công tác quản lý, không để tiêu cực xảy ra. Thủ tướng cũng lấy ví dụ nhiều thành phố đến 22h đêm không còn hoạt động gì về kinh tế, xã hội, giải trí.

"Hiện nay, TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng bắt đầu xây dựng kinh tế ban đêm theo hướng tốt hơn, tổ chức đa dạng, phù hợp và quản lý tốt hơn, tránh những mặt tiêu cực. Phát triển kinh tế ban đêm là xu hướng mà các nước đang vận dụng và Việt Nam cũng nên tận dụng thời cơ này" – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo H.T/VTV