Không cần xuất trình sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023

Từ ngày 1/1/2023, khi đi làm thủ tục hành chính, người dân không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu. Dự kiến, quy định này sẽ giảm thiểu sự phiền hà trong quá trình làm thủ tục cho người dân.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/khong-can-xuat-trinh-so-ho-khau-tu-ngay-1-1-2023-172221223154843585.htm