Không cần phải "public" dữ liệu - “Tái định cư” blog Yahoo! 360 tại My Opera

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Yêu cầu chọn nơi mới để viết blog cũng như chuyển toàn bộ dữ liệu từ Yahoo! 360 mới thật sự cấp thiết. Dịch vụ blog tại My Opera vốn im lặng trước thông tin đóng cửa của Yahoo!...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/252/20090603110131786/khong-can-phai-public-du-lieutai-dinh-cu-blog-yahoo!-360-tai-my-opera.html