Không cần 4 con dấu khi thu khoản tự nguyện

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nếu trường không minh bạch trong chi tiêu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm và trường phải hoàn trả tiền cho phụ huynh.

    Chiều 18-9, bà Phạm Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hà Nội, cho biết Sở vừa có hướng dẫn tăng cường quản lý thu chi trong các trường học năm học 2009-2010. Theo đó, khoản thu đóng góp xây dựng trường và thủ tục đủ năm chữ ký, bốn con dấu (của ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS), hiệu trưởng, UBND phường/xã, phòng GD, UBND quận/huyện) đối với khoản đóng góp tự nguyện của ban đại diện CMHS sẽ bị bãi bỏ. Công khai bằng văn bản đến phụ huynh Với những khoản thu khác như bảo hiểm y tế, quỹ đoàn đội..., phụ huynh có quyền lựa chọn. Vì vậy, không được xem đây là những khoản thu bắt buộc trong nhà trường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền vận động để học sinh tự nguyện tham gia. Đối với những khoản thu thỏa thuận (tiền ăn, tiền học phẩm, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống, tiền vệ sinh, tiền an ninh...), Sở yêu cầu nhà trường phải đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, có văn bản thỏa thuận tới phụ huynh học sinh. Phụ huynh sẽ được biết về mức thu, nội dung chi với nguyên tắc thu đủ chi trên tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất trong ban giám hiệu nhà trường. Tất cả các khoản thu sẽ được thông báo công khai bằng văn bản tới từng phụ huynh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, thỏa thuận, tự nguyện). Nhà trường không được thu gộp nhiều khoản vào đầu năm học. Buộc trách nhiệm hiệu trưởng với đại diện phụ huynh Về việc sử dụng nguồn thu, các trường phải đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ. Tất cả các trường phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế này cần được thảo luận công khai, được sự nhất trí của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và được sửa đổi, điều chỉnh hằng năm cho phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị. Trưởng ban đại diện CMHS phối hợp với giáo viên chủ nhiệm dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được đóng góp, tài trợ; hiện vật được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể thành viên ban đại diện CMHS lớp thống nhất ý kiến. Việc thu chi kinh phí của ban đại diện CMHS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp CMHS lớp và trường. Bà Nga cũng cho rằng người có ảnh hưởng lớn nhất trong các khoản thu chi là đại diện CMHS. Do đó, phải gắn chặt trách nhiệm của hiệu trưởng với người đại diện này. Dự kiến cuối năm nay, Sở sẽ kiểm tra việc thu chi các khoản phí tự nguyện tại các trường THPT và các đơn vị trực thuộc. “Mỗi phụ huynh nên sử dụng quyền tự nguyện và quyền được phát biểu ý kiến theo luật định của hội CMHS. Phụ huynh có thể từ chối nếu thấy không cần thiết hoặc điều kiện gia đình khó khăn. Riêng tài sản do CMHS chủ động đóng góp cho nhà trường sẽ do ban đại diện CMHS quản lý, giám sát công khai” - bà Nga nói. Trước khi có văn bản hướng dẫn quản lý việc thu chi này của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường tiểu học thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã lên danh sách 23 khoản học sinh phải đóng, trong đó có nhiều khoản cực lạ: quỹ quản trường, quỹ chăm sóc cây, bảo hiểm điện, vật kỷ niệm, hao mòn đồ dùng...

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/giao-duc/view.aspx?news_id=270562