"Không bỏ chồng sẽ gặp... họa sát thân"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Theo lời “cô” Kim Anh, vợ chồng tôi phải ly hôn, sống xa nhau khoảng 5 - 6 năm mới được kết hôn lại, nếu không làm theo thì cả hai sẽ gặp họa “sát thân”, đứa con trai nhỏ sẽ sớm bị mồ côi..."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=53352