Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng

Mua hàng trên mạng đa trở thành cơn "ác mộng" khi hình ảnh minh họa khác hoàn toàn với sản phẩm thực tế.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 1

Mua váy trên mạng tặng "gấu", nhận được nguyên con "gấu trúc".

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 2

Mua về để đấy thôi có dám mặc đâu các "thím".

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 3

Trên ảnh rất lung linh, nhưng thực tế thế này đây.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 4

Không biết là đang mặc cái gì trên người nữa.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 5

Nhàu nhĩ có khác gì tấm khăn trải bàn đâu.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 6

Thế này thì "chừa" mua đồ trên mạng luôn đó.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 7

Trên mạng và thực tế khác nhau hoàn toàn.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 8

"Batman" thực tế không như trên mạng.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 9

"Gấu" trên mạng béo tốt thế cơ mà.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 10

Váy em mua trên mạng tặng "gấu" đấy các bác.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 11

Các thím nhìn có khác gì quấn cái "khăn trải bàn" không?

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 12

Hóa ra là giống "gấu" thật đó chị em à.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 13

Mua về mà em có dám mặc đi làm đâu chứ.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 14

Thận trọng mua hàng trên mạng nhé các chế.

Khốn đốn với cơn 'ác mộng' mua hàng trên mạng - Ảnh 15

Không biết là em mua phải cái gì đây nữa?