Khôn ba năm, dại một giờ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chẳng khôn mà trong khi bao nhiêu người tốt nghiệp đại học còn chưa sao kiếm được nơi chốn làm việc, cô mới học hết trung học đã xin vào được một cơ quan ngay. Ấy là do cô đã tỏ ra ngoan ngoãn với một bà nhà hàng xóm đang làm thủ trưởng một đơn vị.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88048