Khởi tranh giải cho điện thoại di động

    Gốc

    Giải thưởng Mạng điện thoại và Hãng điện thoại di động được ưa chuộng nhất năm 2007 vừa chính thức được khởi động...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=bca5e5cd2f45df&page=category