Khởi tố hình sự những đơn vị “băm đường”

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trước những bức xúc của đại biểu HĐND, GĐ Sở Giao thông vận tải TP HCM quả quyết: "Tới đây đơn vị thi công đào đường nào gây lỗi nghiêm trọng chúng tôi sẽ chuyển sang cơ quan Công an để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/94394.cand