Khối thi đua 13: Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(ĐN) - Ngày 15-7, Khối thi đua 13 gồm các đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, Bệnh viện tâm thần Trung ương 2, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, NXB Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua 13

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua 13

Trong 6 tháng năm 2022, các đơn vị thành viên Khối thi đua 13 đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cách làm hay, giải pháp mới cùng với những tấm gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện từ thực tiễn hoạt động, được các tập thể và cá nhân áp dụng, noi theo.

Từ nay đến cuối năm, Khối thi đua 13 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị; đóng góp kinh phí, tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục hưởng ứng chủ đề thi đua Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng bảo vệ Tổ quốc; toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới …

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202207/khoi-thi-dua-13-tiep-tuc-thuc-hien-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-3125578/