Khởi quay bộ phim “Gió xuân về”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Xây dựng và hư cấu từ những câu chuyện đời đã xảy ra trong xã hội, bộ phim Gió xuân về vừa khởi quay tại TPHCM ngày 20-5.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/5/153201