Khôi phục trí nhớ nhờ vào giấc ngủ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiến sĩ Daniel Margoliash cho biết: “Khi não được yêu cầu nhớ về một điều gì đó, trí nhớ sẽ rơi vào trạng thái không ổn định, do đó đối với những thông tin hay sự việc quá lâu, bạn sẽ chưa thể nhớ ra ngay được”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=45560