Khôi phục các partition bị xóa với Active Partition Recovery

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Đã bao giờ khi bạn chạy explorer mà không tìm thấy partition lưu dữ liệu? Khi chạy các chương trình quản lý đĩa, thấy partition đó dạng unallocated? Khi máy tính bị mất điện đột ngột, máy tính không khởi động được và khi khởi động từ các đĩa cứu hộ thì không nhận được ổ cứng?...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13831