Khối ngoại trở lại mua ròng gần 100 tỷ đồng trong phiên lao dốc ngày 5/12

Trong khi nhà đầu tư trong nước ồ ạt đẩy hàng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, cả 2 chỉ số chính đều lao dốc mạnh, thì nhà đầu tư nước ngoài lại quay ra mua ròng với tổng giá trị đạt gần 100 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 17,52 triệu đơn vị, giá trị 1.005,74 tỷ đồng, giảm 14,5% về lượng nhưng tăng 16% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 4/12.

Trái lại, khối này bán ra 10,94 triệu đơn vị, với tổng giá trị giá trị 904,02 tỷ đồng, giảm 44,57% về lượng nhưng tăng 2,35% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối ngoại đã mua ròng 6,58 triệu đơn vị, tăng mạnh so với phiên trước chỉ mua ròng 749.080 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 101,72 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 16,94 tỷ đồng.

Hôm nay, cổ phiếu HT1 được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1,22 triệu đơn vị. Đứng ở vị trí tiếp theo, NLG được mua ròng 1,09 triệu đơn vị và SBT được mua ròng 866.150 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VNM bị bán ròng mạnh nhất về giá trị với 39,29 tỷ đồng, tương đương khối lượng 195.060 đơn vị. Ngoài ra, trong phiên hôm nay nhà đầu tư ngoại đã sang tay nhau hơn 2,29 triệu cổ phiếu VNM với tổng giá trị tương ứng 460,27 tỷ đồng.

Trong khi đó, STG là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng với 523.290 đơn vị, tương ứng tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 1,06 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 15,54 tỷ đồng, giảm 53,58% về lượng và 68,53% về giá trị so với phiên trước.

Trong khi đó, khối này bán ra 1,42 triệu đơn vị, giá trị 26,53 tỷ đồng, giảm 67,12% về lượng và 54,56% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã bán ròng 358.451 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10,99 tỷ đồng, giảm mạnh 82,34% về lượng nhưng tăng 21,98% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, cổ phiếu PVS tiếp tục được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 186.674 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3,61 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, SHB được mua ròng 241.701 đơn vị, giá trị 2,22 tỷ đồng và HUT được mua ròng 150.000 đơn vị, giá trị 1,83 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VGC vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 566.925 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 14,72 tỷ đồng.

Tiếp đó, VIX bị bán ròng 188.400 đơn vị, giá trị 2,16 tỷ đồng và TTZ bị bán ròng 290.000 đơn vị, giá trị 1,36 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 471.800 đơn vị, giá trị 27,5 tỷ đồng, tăng 14,18% về lượng và 37% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra với khối lượng 330.540 đơn vị, giá trị tương ứng 22,17 tỷ đồng, tăng mạnh 88,66% về lượng và 106,23% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 141.260 đơn vị với tổng giá trị đạt 5,33 tỷ đồng, giảm 40,65% về lượng và 42,75% về giá trị so với phiên trước đó.

Cổ phiếu SCS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 52.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,11 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, GEX được mua ròng 114.800 đơn vị, giá trị 2,88 tỷ đồng và MCH được mua ròng 26.700 đơn vị, giá trị 1,71 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 7 mã, trong đó VGG dẫn đầu với 68.300 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 3,76 tỷ đồng. Tiếp đó, ACV bị bán ròng 39.200 đơn vị, giá trị 3,66 tỷ đồng.

Còn lại các mã bị bán ròng khá thấp chỉ đến vài chục triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 5/12, khối ngoại đã mua ròng 6,36 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 96,06 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua bán ròng 1,04 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 16,64 tỷ đồng.

T.T