Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 100 tỷ đồng trong phiên 15/11

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh với tổng giá trị hơn 110 tỷ đồng, trong đó, khối này đã đẩy mạnh bán ra cổ phiếu lớn VNM, tạo sức ép khiến cổ phiếu này lui về mức giá thấp nhất ngày.

Trên HOSE, khối ngoại mua vào 7,5 triệu đơn vị, tăng 2,32% so với phiên đầu tuần ngày 14/11. Tổng giá trị mua vào tương ứng 253,45 tỷ đồng, tăng 1,25% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra 9,94 triệu đơn vị, giảm 48,32% so với phiên trước đó; tổng giá trị bán ra tương ứng 374,22 tỷ đồng, giảm 27,64% so với phiên trước.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 2,44 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 120,77 tỷ đồng, giảm 79,5% về lượng và 54,74% về giá trị so với phiên trước đó.

CII tiếp tục là cổ phiếu được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh trong phiên hôm nay, với khối lượng mua ròng đạt 241.470 cổ phiếu, giá trị 7,13 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với khối lượng 672.650 cổ phiếu, giá trị tương ứng 92,67 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VIC bị bán ròng 220.390 cổ phiếu, giá trị 9,45 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,32 triệu đơn vị, tăng 46% so với phiên đầu tuần (ngày 14/11). Tổng giá trị mua vào tương ứng 20,8 tỷ đồng, tăng 5,69% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 1,28 triệu đơn vị, giảm 28,34% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 10,96 tỷ đồng, giảm 43,79% so với phiên đầu tuần ngày 14/11..

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 35.485 đơn vị, trong khi phiên đầu tuần bán ròng 887.724 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 9,84 tỷ đồng, gấp tới hơn 54 lần so với phiên trước.

Hôm nay, PVS vẫn là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 373.200 cổ phiếu, giá trị 6,55 tỷ đồng.

Tiếp đó, HUT được mua ròng 130.000 cổ phiếu, giá trị 1,57 tỷ đồng và IVS được mua ròng 80.100 cổ phiếu, giá trị 1,18 tỷ đồng.

Trái lại, VCG tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 200.000 cổ phiếu, giá trị 2,41 tỷ đông.

Đứng ở vị trí tiếp theo, KLF bị bán ròng 500.000 cổ phiếu, giá trị gần 962 triệu đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 15/11, khối ngoại đã bán ròng 2,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 110,93 tỷ đồng, giảm 81,24 về lượng và 58,4% về giá trị so với phiên đầu tuần ngày 14/11.

T.Thúy