Khối ngoại mua ròng chưa tới 10 tỷ đồng trong phiên 1/11

Cùng với thanh khoản thị trường giảm mạnh, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong phiên 1/11 cũng hãm mạnh lượng mua-bán trên cả 2 sàn.

Trên HOSE, khối ngoại mua vào 4,54 triệu đơn vị, giảm 56,55% so với phiên trước (ngày 31/10), tổng giá trị mua vào tương ứng 170,46 tỷ đồng, giảm 52,6% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra 4,27 triệu đơn vị, giảm 65,29% so với phiên trước đó; tổng giá trị bán ra tương ứng 158,93 tỷ đồng, giảm 48% so với phiên trước.

Tổng cộng, khối này đã mua ròng 263.270 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 1,87 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 11,53 tỷ đồng, giảm 78,41% so với phiên trước đó.

Hôm nay, GAS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 154.000 cổ phiếu, giá trị 10,13 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, CII được mua ròng 340.800 cổ phiếu, giá trị 9,72 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại quay ra đẩy bán VNM, đây là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 18,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 133.290 cổ phiếu.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, DXG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 782.580 cổ phiếu, giá trị 9,14 tỷ đồng.

Tương tự, trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mạnh giao dịch khi không còn yếu tố giao dịch thỏa thuận đột biến. Cụ thể, khối ngoại mua vào 379.918 đơn vị, giảm tới 90,4% so với phiên trước (31/10). Tổng giá trị mua vào tương ứng 7,9 tỷ đồng, giảm 91,98% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 478.059 đơn vị, giảm 88,55% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 9,75 tỷ đồng, giảm 90,3% so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 98.141 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 1,85 tỷ đồng, giảm 54,77% về lượng và 13,95% về giá trị so với phiên trước đó.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng mạnh nhất BVS, với khối lượng mua ròng đạt 40.700 cổ phiếu, giá trị hơn 682 triệu đồng.

Tiếp đó, HDA được mua ròng 28.600 cổ phiếu, giá trị 386 triệu đồng.

Trái lại, PVS trở lại dẫn đầu trong danh mục cổ phiếu bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 155.000 cổ phiếu, giá trị 2,95 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 1/11, khối ngoại đã mua ròng 0,17 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 2,09 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng 9,68 tỷ đồng, giảm 81,12% so với phiên trước.

T.Thúy