Khối ngoại đua bán mạnh bluechip trong phiên 31/10

Bên cạnh lực bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng đã tạo sức ép lên các cổ phiếu lớn khi đẩy mạnh bán ra các mã bluechip như MSN, VIC, PVD. Tuy nhiên, Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh giao dịch trên cả 2 sàn và vẫn duy trì giá trị mua ròng nhẹ. Tuy nhiên, khối này cũng tạo sức ép lên các cổ phiếu khi đẩy mạnh bán ra các mã bluechip như MSN, VIC, PVD.

Khối ngoại đua bán mạnh bluechip trong phiên 31/10 - Ảnh 1

Trong phiên cuối cùng của tháng 10, khối ngoại đã đẩy mạnh giao dịch với lượng mua-bán trên cả 2 sàn cùng tăng mạnh.

Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại mua vào 10,44 triệu đơn vị, tăng 10,65% so với phiên cuối tuần trước (ngày 28/10), tổng giá trị mua vào tương ứng 359,59 tỷ đồng, tăng 7,49% so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra 12,32 triệu đơn vị, tăng 48,17% so với phiên trước đó; tổng giá trị bán ra tương ứng 306,18 tỷ đồng, tăng 21,45% so với phiên trước.

Tổng cộng, khối này đã bán ròng 1,87 triệu đơn vị, trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 1,13 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 53,41 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 82,42 tỷ đồng.

Hôm nay, KDH là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 2,8 triệu cổ phiếu, giá trị 59,08 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch được thực hiện thỏa thuận nên cầu ngoại đã không hỗ trợ nhiều cho diễn biến giá cổ phiếu, đóng cửa, KDH chỉ nhích nhẹ 100 đồng/CP.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HPG được mua ròng 1,04 triệu cổ phiếu, giá trị 42,46 tỷ đồng và CTD được mua ròng 214.850 cổ phiếu, giá trị hơn 41 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất ở các phiên trước đó là VNM chỉ còn được mua ròng hơn 4,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 292.880 cổ phiếu, giá trị 19,29 tỷ đồng.

Tiếp đó cũng là 2 cổ phiếu lớn, VIC bị bán ròng 444.520 cổ phiếu, giá trị 18,92 tỷ đồng và PVD bị bán ròng 477.810 cổ phiếu, giá trị 11,78 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về khối lượng, các cổ phiếu đầu cơ vẫn là những mã dẫn đầu như DXG (989.780 cổ phiếu), ITA (606.640 cổ phiếu), VHG (533.070 cổ phiếu).

Trên HNX, khối ngoại mua vào 3,96 triệu đơn vị, tăng 340,11% so với phiên cuối tuần trước (28/10). Tổng giá trị mua vào tương ứng 98,46 tỷ đồng, tăng 483,29% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 4,17 triệu đơn vị, tăng 503,33% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 100,61 tỷ đồng, tăng 563,22% so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 216.980 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,15 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 207.250 đơn vị, giá trị 1,71 tỷ đồng.

Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng mạnh nhất PVS, với khối lượng mua ròng đạt 126.400 cổ phiếu, giá trị 2,45 tỷ đồng.

Tiếp đó, DBC được mua ròng 48.700 cổ phiếu, giá trị 1,88 tỷ đồng và BVS được mua ròng 83.200 cổ phiếu, giá trị 1,38 tỷ đồng.

Trái lại, IVS dẫn đầu trong danh mục cổ phiếu bị bán ròng mạnh, với khối lượng bán ròng đạt 635.700 cổ phiếu, giá trị 7,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên có giao dịch đột biến thỏa thuận 3,27 triệu cổ phiếu AAA với tổng giá trị lên tới 86,93 tỷ đồng, khiến khối ngoại có phiên tăng mạnh giao dịch ngày đầu tuần.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 31/10, khối ngoại đã bán ròng 2,09 triệu đơn vị, trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 1,33 triệu đơn vi. Tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 51,26 tỷ đồng, giảm 39% so với phiên cuối tuần trước.

T.Thúy