Khối ngoại bán ròng mạnh VIC trong phiên 13/10

Nhà đầu tư quay ra bán ròng trên cả hai sàn với tổng giá trị đạt hơn 35 tỷ đồng, trong đó, khối này tập trung chốt lời cổ phiếu lớn VIC.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 7,25 triệu đơn vị, tăng 18,27% so với phiên trước (12/10). Tổng giá trị mua vào đạt 217,85 đồng, giảm 10,35% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 7,75 triệu đơn vị, tăng 103,81% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ra tương ứng 250,68 tỷ đồng, tăng 65,7% so với phiên trước.

Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 492.880 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 32,83 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 2,33 triệu đơn vị, giá trị 91,73 tỷ đồng.

Dù nhà khối ngoại đã hãm mua vào VNM nhưng đây vẫn là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 244.120 đơn vị, giá trị 34,63 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, HPG được mua ròng 242.340 đơn vị, giá trị 10,01 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, CTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 27,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 110.700 đơn vị. Còn xét về khối lượng, VIC là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng đạt 382.480 đơn vị, giá trị 16,26 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu được mua ròng khá mạnh ở phiên trước là VCB đã bị khối ngoại quay ra bán ròng với khối lượng bán ròng đạt 213.040 cổ phiếu, giá trị 7,94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 826.291 đơn vị, giảm 13,97% so với phiên trước 12/10. Tổng giá trị mua vào tương ứng 12,85 tỷ đồng, giảm 34,77% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 868.487 đơn vị, giảm 27,83% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 15,53 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 42.196 đơn vị, giảm 82,63% so với phiên trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 2,68 tỷ đồng, trong khi phiên trước mua ròng 4,52 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BVS với khối lượng 53.300 đơn vị, tương ứng giá trị gần 977 triệu đồng.

Tiếp đó, khối ngoại mua ròng 60.600 cổ phiếu EID, giá trị 909 triệu đồng.

Trái lại, VNR là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng đạt 108.300 cổ phiếu, giá trị 2,28 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, VGS bị bán ròng 108.000 cổ phiếu, giá trị 1,45 tỷ đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 13/10, khối ngoại đã bán ròng 535.076 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 35,51 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 2,09 triệu đơn vị, giá trị 96,25 tỷ đồng.

T.Thúy