Khối ngoại bán ròng gần 150 tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tuần mới

Sau khi mua ròng 68,5 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài đã nhanh chóng trở lại xu thế bán ròng trong phiên đầu tuần mới với tổng giá trị bán ròng lên tới gần 150 tỷ đồng.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 4,04 triệu đơn vị, giảm 59,72% so với phiên cuối tuần trước (30/9). Tổng giá trị mua vào đạt 187,34 đồng, giảm 35,95% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 9,45 triệu đơn vị, tăng 36,36% so với phiên trước đó. Tổng giá trị bán ra tương ứng 339,99 tỷ đồng, tăng 48,12% so với phiên trước.

Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5,41 triệu đơn vị, giá trị 152,64 tỷ đồng, trong khi phiên trước khối này mua ròng 3,09 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 62,95 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, VIC và HPG là 2 mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị bán ròng lần lượt là 28,83 tỷ đồng (tương đương khối lượng 665.010 đơn vị) và 22,58 tỷ đồng (tương đương khối lượng 499.520 cổ phiếu). Đây cũng là lý do chính khiến VIC và HPG đều giảm mạnh trong phiên hôm nay.

Ngoài ra, các một số mã khác cũng bị bán ròng mạnh trong phiên hôm nay như KBC (17,78 tỷ đồng, 958.680 đơn vị), MSN (13,12 tỷ đồng, 191.430 đơn vị), VNM (11,73 tỷ đồng, 83.630 đơn vị).

Xét về khối lượng thì ITA là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất với 997.280 cổ phiếu, giá trị hơn 4 tỷ đồng. Tiếp đến cũng là các mã KBC, VIC, HPG.

Ở chiều ngược lại, mã được mua ròng mạnh nhất là DXG cũng chỉ với giá trị 2,39 tỷ đồng, tương đương khối lượng 163.700 đơn vị. Tiếp đến là PPC với 1,73 tỷ đồng, khối lượng 119.650 đơn vị.

Trong khi đó, JVC là mã được khối ngoại mua ròng nhiều nhất xét về khối lượng, nhưng cũng chỉ là 340.000 đơn vị, đứng trên JVC và PPC.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 631.510 đơn vị, giảm 30,65% so với phiên 30/9. Tổng giá trị mua vào tương ứng 11,17 tỷ đồng, giảm 43,3% so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 382.155 đơn vị, giảm 47,27% so với phiên trước. Giá trị bán ra tương ứng 8,45 tỷ đồng, giảm 40,24% so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 249.355 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,72 tỷ đồng, tăng 34,11% về lượng, nhưng giảm 51,1% về giá trị so với phiên trước đó.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất là 2 mã chứng khoán BVS và IVS với giá trị mua ròng lần lượt đạt gần 1,5 tỷ đồng và 1,37 tỷ đồng, tương đương khối lượng 82.600 đơn vị và 97.000 đơn vị. Đây cũng là 2 mã có giá trị mua ròng trên 1 tỷ đồng, còn lại đều dưới ngưỡng này.

Ở chiều ngược lại, cũng chỉ có 2 mã bị bán ròng với giá trị trên 1 tỷ đồng là PVS với giá trị bán ròng 1,78 tỷ đồng và DBC với giá trị bán ròng 1,28 tỷ đồng, tương đương với khối lượng lần lượt là 83.200 đơn vị và 31.900 đơn vị.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 3/10, khối ngoại bán ròng 5,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 149,92 tỷ đồng, trong khi phiên cuối tuần trước, khối này mua ròng 3,28 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 68,51 tỷ đồng.

T.Lê