Khởi động Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018

Ngày 21-8, tại Hà Nội, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức khai mạc Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018.

Được thực hiện từ ngày 21-8 đến 26-8 với hàng loạt sự kiện diễn ra ở ba thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ… cùng nhiều sự kiện hưởng ứng diễn ra ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 nhằm tạo diễn đàn cho các bên liên quan đối thoại, tìm ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo; tăng cường nhận thức của công chúng về tính khả thi và các lợi ích của năng lượng tái tạo; khởi động và huy động sự quan tâm của các bên liên quan vào thực hiện chương trình “Triệu ngôi nhà Xanh vì Việt Nam thịnh vượng”.

Toàn cảnh lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018.

Theo bà Ngụy Thị Khanh, đại diện Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, với thông điệp “Mở đường cho năng lượng tái tạo đến từng gia đình Việt”, chương trình tuần lễ năm nay hướng tới khuyến khích mọi công dân Việt Nam trở thành một phần trong quá trình chuyển dịch năng lượng và trở thành người hưởng lợi trực tiếp từ quá trình này. Cùng với các đối tác, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam mong muốn dành nhiều nỗ lực hơn cho việc đẩy mạnh ứng dụng điện mặt trời để tạo đột phá cho chuyển dịch năng lượng, đảm bảo công bằng xã hội, tạo điều kiện cho người tiêu dùng trở thành những nhà sản xuất và tiêu dùng thông thái.

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam khởi xướng chương trình Tuần lễ Năng lượng tái tạo lần thứ nhất tại Việt Nam vào năm 2016. Chương trình đã trở thành diễn đàn thường niên cho các bên liên quan cùng thảo luận về mối quan tâm, ý tưởng và đề xuất giải pháp đóng góp cho lộ trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.

Chương trình thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về năng lượng tái tạo, các cá nhân, đơn vị đang triển khai các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng để cùng thảo luận và tìm giải pháp vượt qua thách thức, thúc đẩy thành công và sáng tạo đổi mới ở Việt Nam.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU