Khởi động những tòa nhà công sở tiết kiệm năng lượng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Nguyễn Đình Hiệp cho biết: Chương trình tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng sẽ được triển khai trong năm 2009

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=130799