Khởi động mùa đại hội cổ đông: Nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận tăng năm 2023

  Tạp chí VnEconomy
  Gốc

  Nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khá như IDV thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp hay thậm chí tăng mạnh như AGM ở nhóm thực phẩm và HSG ở nhóm thép...

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Mùa đại hội cổ đông năm 2023 đã chính thức bắt đầu. Đây là lúc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp niêm yết dần được hé lộ và nhà đầu tư đang theo dõi rất sát sao để đưa ra những quyết định kịp thời về đầu tư.

  Dữ liệu cập nhật đến ngày 14/3/2023 của FiinTrade cho thấy đã có 16 doanh nghiệp đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

  Sau năm 2022 đầy biến động, lợi nhuận dự kiến giảm mạnh ở một số doanh nghiệp ngành Logistics (VSC, PRC, VGR) nhưng vẫn có doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khá như IDV thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp hay thậm chí tăng mạnh như AGM ở nhóm thực phẩm và HSG ở nhóm thép.

  Hai doanh nghiệp ngành Đường đưa ra kế hoạch kinh doanh trái chiều, cụ thể SBT dự kiến lợi nhuận sau thuế 2023 giảm -16,4% trong khi LSS đặt kế hoạch tăng +30,7%.

  Có doanh nghiệp thuộc nhóm truyền thông như ECI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 4 lần.

  Trong lần cập nhật này, không doanh nghiệp nào có kế hoạch phát hành tăng vốn trong năm 2023.

  Lợi nhuận năm 2023 được FiinGroup dự báo tăng chậm lại ở ngành Ngân hàng vốn đóng góp 42% tổng lợi nhuận sau thuế và 30% tổng vốn hóa toàn thị trường, và suy giảm ở hầu hết các ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn như Bất động sản, Tài nguyên cơ bản (Thép), Hóa chất vì (i) chi phí vốn tăng cao, (ii) cầu tiêu dùng trong nước và thế giới suy giảm do môi trường lãi suất cao, và (ii) nghẽn “dòng tiền” trong nền kinh tế.

  Ngược lại, tăng trưởng được dự báo duy trì ở những nhóm ngành mang tính phòng thủ và quy mô vốn hóa nhỏ như Điện, Nước, Dược phẩm, Công nghệ thông tin.

  Thu Minh

  Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/khoi-dong-mua-dai-hoi-co-dong-nhieu-doanh-nghiep-dat-muc-tieu-loi-nhuan-tang-nam-2023.htm