Khởi động dự án phát triển nông thôn 13 tỉnh miền Trung

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp 13 tỉnh miền Trung có tổng vốn đầu tư hơn 168 triệu USD, đã được khởi động sáng 29/5.