Khởi động Dự án cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở 2

Ngày 15/7, tại Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á tổ chức Hội nghị khởi động Dự án 'Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam cơ sở II'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khoi-dong-du-an-cuu-ho-gau-viet-nam-co-so-2-45941.htm