Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM: 94,9% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

(SGGP).- Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 tổ chức ngày 9-3, đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cho biết, năm 2011 đã có 6.240/6.517 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 94,9%, tăng so với năm 2010), kết nạp 516 đảng viên mới…

(SGGP).- Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 tổ chức ngày 9-3, đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM cho biết, năm 2011 đã có 6.240/6.517 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 94,9%, tăng so với năm 2010), kết nạp 516 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Mỗi cơ quan, đơn vị trong khối phải thực sự gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP. Đồng thời phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục cho được tình trạng mà nhân dân và các doanh nghiệp vẫn kêu ca nhiều hiện nay, đó là sự phối hợp liên thông trong giải quyết công việc giữa các sở, ngành còn yếu, thái độ, ý thức trách nhiệm một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, còn tình trạng né tránh, vòi vĩnh, tiêu cực…”.

Dịp này, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tặng giấy khen cho 12 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2009 - 2011) và 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2011.

H.Hiệp