Khởi công xây dựng khu hành chính quận Hoàng Mai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND quận Hoàng Mai vừa tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm hành chính quận. Đây là sự kiện đầu năm rất có ý nghĩa, bởi từ khi thành lập cho đến nay quận vẫn phải thuê mặt bằng để sử dụng làm nơi làm việc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=37165