Khởi công xây dựng khu đô thị cao cấp tại Bình Dương

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 20/11, Công ty Bất động sản GuocoLand Bình Dương đã khởi công xây dựng khu đô thị cao cấp The Canary, tại Khu công nghiệp Việt Nam - Xinhgapo, tỉnh Bình Dương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223922/Default.aspx