Khởi công đường Vành đai 4 vùng Thủ đô vào năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội...

Ngọc Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khoi-cong-duong-vanh-dai-4-vung-thu-do-vao-nam-2023.html