Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết thi đua năm 2023 và giao ban công tác Tư pháp

Chiều ngày 8/12, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và giao ban công tác Tư pháp tại tỉnh Ninh Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chụp hình lưu niệm cùng Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chụp hình lưu niệm cùng Đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chụp hình lưu niệm cùng Đại diện các Sở Tư pháp.

Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ gồm 18 thành viên (9 Sở Tư pháp, 9 Cục Thi hành án dân sự).

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Ninh Bình (Phó Trưởng Khu vực thi đua) Nguyễn Văn Tuấn cho biết, năm 2023, phong trào thi đua của các cơ quan Tư pháp, THADS Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc Bộ đã được tổ chức thực hiện kịp thời, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về công tác thi đua khen thưởng, tạo bước chuyển biến mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua hội nghị sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2024. Trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng gửi lời cảm ơn Bộ Tư pháp trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tỉnh Ninh Bình trong nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt trong triển công tác Tư pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng phát biểu tại Hội nghị.

UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo cơ quan Tư pháp Ninh Bình triển khai có hiệu quả Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Tư pháp hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Tư pháp, của tỉnh Ninh Bình cũng như các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Do vậy, công tác thi đua, khen thưởng được Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả đã thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của công tác thi đua khen thưởng tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ để Ninh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện hiệu quả công tác tư pháp, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Khu vực thi đua các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đã đạt được trong năm 2023 nói chung đồng thời cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, chỉ đạo tích cực trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp nói chung của Khu vực .

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục những hạn chế do nguyên nhân thuộc về chủ quan bằng các giải pháp cụ thể như: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” với mục tiêu đến năm 2030, thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Bộ Tư pháp luôn sẵn sàng phối hợp để hỗ trợ các cụm thi đua, khen thưởng của các Khối Tư pháp, Thi hành án thực hiện tốt lĩnh vực này.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng lưu ý Tổng cục Thi hành án dân sự; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ thông tin; Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia; Văn phòng bộ Bộ Tư pháp, cần có các giải pháp cụ thể đối với các ý kiến tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị, các đơn vị phải thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2023 và phấn đấu công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm thúc đẩy công tác này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực trao đổi kinh nghiệm trong công tác ngành; giới thiệu, học tập những sáng kiến, mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong khu vực; từ đó, đưa phong trào thi đua của ngành ngày một phát triển cả chiều rộng và bề sâu, thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng của ngành.

Các đại biểu trình bày ý kiến trao đổi tại Hội nghị.

Các đại biểu trình bày ý kiến trao đổi tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp: Tổng cục Thi hành án dân sự; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Công nghệ thông tin; Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bổ trợ Tư pháp; Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia; Văn phòng bộ Bộ Tư pháp đã giải đáp những thắc mắc, khó khăn, ý kiến của đại diện các Sở Tư pháp, Cục THADS thuộc khối cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình Phạm Minh Thường đại diện khu vực thi đua phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tặng hoa các đơn vị trong Khối thi đua năm 2024.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại Hội nghị, Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ nhất trí bỏ phiếu bình xét, suy tôn tập thể được tặng danh hiệu thi đua năm 2023; Bàn giao công tác và nhận nhiệm vụ Cụm thi đua khen thưởng Khối Tư pháp, Khối THADS năm 2024; Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024; tặng hoa Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ năm 2024 cho Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Hồng Đức

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khoi-co-quan-tu-phap-cac-tinh-dong-bang-bac-bo-tong-ket-thi-dua-nam-2023-va-giao-ban-cong-tac-tu-phap-post498146.html