Khóc nhiều giúp bạn sống lâu!

(SVVN)Nhiều người nghĩ rằng để lộ nước mắt là tỏ ra yếu đuối. Đặc biệt, với đàn ông, rơi lệ bị coi là không nam tính. Nhưng sự thực là phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới cũng bởi vì họ khóc thường xuyên hơn.