"Khoanh vùng" tội phạm Chứng khoán, ngân hàng, mạng Internet

Với những diễn biến phức tạp trong năm 2007, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (C15) đang có kế hoạch triển khai đấu tranh theo chuyên đề đối với 3 nhóm tội phạm mới: tội phạm lừa đảo qua mạng Internet, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng.