Khoanh nợ đối với hơn 700 nghìn người nộp thuế theo Nghị quyết 94

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94 về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng.

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước (NSNN).

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14, tính đến 30/6/2023, sau 3 năm tổ chức thực hiện, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng.

Trong đó, có 248.798 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 26.109 tỷ đồng và 455.633 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ được khoanh là 2.271 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, cơ quan quản lý thuế đã xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 389.838 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.770 tỷ đồng (trong đó có: 155.591 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.209 tỷ đồng và 234.247 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 561 tỷ đồng).

Khoanh nợ đối với hơn 700 nghìn người nộp thuế. Ảnh: Hoàng Hà

Khoanh nợ đối với hơn 700 nghìn người nộp thuế. Ảnh: Hoàng Hà

Về phía cơ quan hải quan, tính đến thời điểm ngày 30/6/2023, cơ quan hải quan các cấp thực hiện khoanh nợ đối với 1.073 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 1.147 tỷ đồng, trong đó có: 1.073 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 1.147 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 227 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 64 tỷ đồng, trong đó có: 227 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 64 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là xử lý đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020, nhiều trường hợp nợ thuế đã lâu nên hồ sơ, tài liệu bị thất lạc. Do đó, cơ quan quản lý thuế mất nhiều thời gian để thu thập, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xử lý hủy khoanh nợ - xóa nợ đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới để thu vào NSNN khoản nợ đã được khoanh, xóa hoặc trường hợp người nộp thuế quay lại nộp tiền vào NSNN.

Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện được hồ sơ để xử lý khoanh nợ, xóa nợ, cơ quan quản lý thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện xử lý khoanh tiền thuế nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định lại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tuân Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khoanh-no-doi-voi-hon-700-nghin-nguoi-nop-thue-theo-nghi-quyet-94-2282273.html