Khoảnh khắc xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TP.HCM gặp nạn

Xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TP.HCM khi vượt xe tải cùng chiều đã lấn làn, tông vào xe tải chạy theo hướng ngược lại tại huyện Kon Rẫy, Kon Tum.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/khoanh-khac-xe-cho-doan-can-bo-cuc-quan-ly-thi-truong-tp-hcm-gap-nan-ar865069.html