Khoảnh khắc thu Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cũng như người ta nói “ăn Tết”, “ăn rằm”, tháng 8 Âm lịch - thời khắc đẹp nhất của Hà Nội, khiến nhiều người tha thiết đến mảnh đất này để “ăn thu”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=25905