Khoảnh khắc Anh Thư được xướng tên tại lễ trao giải ISEF 2017

Trần Thị Anh Thư đoạt giải tư hạng mục Phần mềm Hệ thống tại ISEF 2017.